Low-code, aplikacje biznesowe, elektroniczne obiegi dokumentów

Projektuj i zarządzaj danymi oraz procesami.

Skróć czas i obniż koszt stworzenia oprogramowania nawet o 60%.

Dowiedz się więcej
img

Zaprojektuj i wprowadzaj zmiany w oprogramowaniu zdecydowanie szybciej niż w przypadku klasycznego projektu.

Buduj moduły, procesy i dokumenty bez udziału programisty.

Podejście rapid application development pozwala na dostarczenie projektu w szybkich iteracjach i z ciągłym dostosowywaniem produktu do wymagań. Podejście pozwala na łatwą ocenę rezultatów projektu i ich zgodność z ciągle zmieniającymi się wymaganiami biznesowymi.

Twórz i zmieniaj aplikacje dla biznesu łatwo i szybko.
Moduł możliwy do uruchomienia bez kodowania.

Zaprojektowanie dowolnego dokumentu elektronicznego.
Zdefiniowanie indywidualnych uprawnień dla każdego dokumentu.
Zaprojektowanie procesu biznesowego dla dokumentu.
Zaprojektowanie procesu biznesowego dla użytkowników w dokumencie.

Aplikacje

ERPspace pozwala na szybkie projektowanie dedykowanego oprogramowania. Dodatkowo posiada również szereg gotowych aplikacji, które mogą zostać dopasowane do Twoich oczekiwań.

DMS

Obieg dokumentów
Pozbądź się papieru i usprawnij system obiegu dokumentów w Twojej firmie.

FINANSE

Obieg dokumentów finansowych
Skutecznie zarządzaj złożonymi procesami finansowo-księgowymi.

KADRY

Obieg dokumentów kadrowych
Przetwarzaj skutecznie dokumenty zwiększając efektywność procesów kadrowych.

CRM

Zarządzanie relacjami z klientem
Wspieraj dział sprzedaży poprzez płynną obsługę i budowanie relacji.

PMS

Zarządzenie projektami
Prowadź projekt monitorując jego zadania i budżet.

ESB

Szyna danych
Integruj oprogramowania w nowoczesny i stabilny sposób.

DMS

Obieg dokumentów

Obsługa korespondencji przychodzącej, wychodzącej i wewnętrznej.
Repozytorium dokumentów i raportowanie.
Opracowywanie i akceptacja dokumentów.
Zarządzanie cyklem życia dokumentu.
Budżetowanie, planowanie inwestycji, realizacja zakupów.
Wystawianie lub zlecanie wystawienia faktur przychodowych.
Akceptacja faktur kosztowych i przekazywanie danych do księgowości.
Akceptacja i zwrot kosztów delegacji.
Obsługa wniosków urlopowych.
Obsługa ocen okresowych pracowników.
Rejestracja obecności.
Zarządzanie pracownikami zdalnymi.

CRM

Zarządzanie relacjami z klientem

Automatyzacja procesów biznesowych i marketingowych.
Obsługa bazy klientów i kierowanych do bazy kampanii mailingowych.
Obsługa procesu zakupowego.
Zarządzanie relacjami z klientem.

PMS

Zarządzanie projektami

Planowanie budżetu projektu w czasie (w poszczególnych miesiącach).
Powiązanie budżetu z planem kont księgowości.
Monitorowanie realizacji za pomocą opisanych dokumentów.
Integracja danych pomiędzy systemem finansowo-księgowym.

ESB

Szyna danych

Monitorowanie przesyłanych danych za pomocą integracji.
Raportowanie działania integracji.
Skalowanie przepustowości przesyłanych danych w ramach integracji.
Wprowadzanie zmian w zakresie integracji i kanałów przesyłania danych.

Integracje

Prezentujemy wybrane systemy, z którymi ERPspace posiada integrację.

Oprogramowania finansowo-księgowe
Marketplace
Komunikacja
Wysyłka
Sklepy internetowe

Aplikacja mobilna

Korzystaj z ERPspace na twoim urządzeniu mobilnym iOS i Android.

Wdrożenie

Przeprowadzenie analizy biznesowej Twojego przedsiębiorstwa pokaże nam jego specyfikę. Na podstawie analizy zaproponujemy Ci najlepsze rozwiązania, które za pomocą optymalizacji procesów i oprogramowania ERPspace usprawnią i obniżą koszty działania Twojej firmy.

01

Analiza

Zdefiniowanie potrzeb, celu oraz zakresu wdrożenia. Analiza przedwdrożeniowa. Wywiady. Analiza i optymalizacja procesów biznesowych.
02

Specyfikacja

Opracowanie specyfikacji wymagań systemu.
03

Projektowanie

Zaprojektowanie procesów i dokumentów w systemie. Budowa modułów dedykowanych.
04

Wdrożenie

Uruchomienie systemu. Szkolenie pracowników.

Po etapie wdrożenia następuje utrzymanie i aktualizacje systemu, którą realizuje producent ERPspace.

ERPspace

ul. Dąbrowskiego 77A
60-529 Poznań
erpspace@erpspace.io
telefon: 61 666 05 58