Symulacja

Platforma pozwalająca na symulowanie działań operacyjnych i zarządczych wykonywanych w przedsiębiorstwie.

awf.edu.pl
img

Szczegóły wdrożenia

Celem projektu było zbudowanie platformy pozwalającej na symulowanie działań operacyjnych i zarządczych w przedsiębiorstwie.

Dzięki zastosowaniu turowości i losowości rozgrywki, użytkownicy mieli możliwość podejmowania decyzji w zdarzeniach losowych, co pozwalało na weryfikację ich umiejętności i strategii zarządzania.

W ramach projektu skoncentrowano się także na mechanizmach rekrutacji pracowników i podpisywaniu z nimi umów. Platforma umożliwiała przygotowywanie ofert dla klientów oraz realizację działań marketingowych i sprzedażowych. Funkcjonalności projektu obejmowały także zawieranie i realizację umów z klientami.

Jednym z kluczowych aspektów tego projektu było również rozliczenie z pracownikami zgodnie z wymogami prawnymi oraz realizacja przelewów. Platforma umożliwiała także monitoring płatności, zawieranie lokat i kredytów, a także generowanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, co zapewniało kompleksowe zarządzanie finansami przedsiębiorstwa.

W ramach projektu opracowano rozwiązania takie jak:

 • Turowość rozgrywki;
 • Losowość rozgrywki;
 • Podejmowanie decyzji w zdarzeniach losowych;
 • Rekrutacja pracowników;
 • Podpisywanie umów z pracownikami;
 • Przygotowanie oferty;
 • Realizacja działań marketingowych i sprzedażowych;
 • Podpisywanie umów z klientami;
 • Realizacja umów dla klientów;
 • Rozliczenia z pracownikami zgodnie z wymogami prawnymi;
 • Realizacja przelewów;
 • Monitoring płatności;
 • Zawieranie lokat;
 • Zawieranie kredytów;
 • Bilans;
 • Rachunek zysków i strat;
 • Punktowanie rozgrywki zgodnie z wytycznymi Dydaktyka.

Ważnym elementem projektu było punktowanie rozgrywki zgodnie z wytycznymi Dydaktyka. Dzięki temu użytkownicy mieli możliwość oceny swoich umiejętności i postępów w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

ERPSPACE Sp. z o.o.

ul. Widok 11
62-070 Dąbrówka / Poznań
KRS: 0000903996
NIP: 7773374580
REGON: 389065653
erpspace@erpspace.io