ASM - Centrum Badań
i Analiz Rynku

Agencja badawczą z 25-letnim doświadczeniem, która pomaga firmom i instytucjom podejmować decyzje oparte na dogłębnym zrozumieniu rynku i potrzeb klientów.

asmresearch.pl
img

Szczegóły wdrożenia

Wdrożenie ERPSPACE w zakresie obiegu dokumentów i integracji danych modułu finansowego z systemem finansowo-księgowym „enova365

Współpraca z firmą ASM rozpoczęła się od analizy potrzeb firmy i wymagań stawianych wobec nowego systemu. Zdecydowano, że oprogramowanie enova365 idealnie spełnia oczekiwania firmy, zarówno pod względem możliwości przetwarzania dużych ilości danych, jak i możliwości jego integracji z systemem ERPSPACE.

Systemy ERPSPACE oraz enova365 komunikują się w zakresie:

  • Planu kont spółki;
  • Budżetów projektów;
  • Dokumentów finansowych;
  • Opisów analitycznych dokumentów finansowych;
  • Rozliczeń kadrowych.

Wdrożenie systemu objęło całościową zmianę w organizacji pracy firmy – procesów związanych z przetwarzaniem danych finansowych, zarządzania dokumentami, a także zarządzania zasobami ludzkimi (kadrami). Przede wszystkim za pomocą modułu Finanse, ASM mogło w łatwy i efektywny sposób zarządzać swoim planem kont, budżetami projektów, a także przeprowadzać szczegółową analitykę dokumentów finansowych. Dodatkowo, wdrożony moduł obiegu dokumentów (DMS) pozwolił na uporządkowanie i usprawnienie procesów związanych z obiegiem dokumentów w firmie. Takie podejście umożliwiło pracownikom szybszy dostęp do konkretnych dokumentów, a także ułatwiło zarządzanie nimi.

Podobne korzyści przyniósł moduł Kadry, który obsługiwał wszystkie aspekty związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi w ASM – od prowadzenia dokumentacji pracowników, poprzez obsługę spraw kadrowych, aż do rozliczeń. Z kolei moduł CRM udostępniał narzędzia, które ułatwiły zarządzanie relacjami z klientami, dzięki czemu firma mogła zapewnić jeszcze wyższy poziom obsługi.

W ramach wdrożenia w firmie ASM uruchomiono moduły:

  • DMS (obieg dokumentów);
  • Finanse;
  • Kadry;
  • CRM;
  • Projekty.

Podsumowując, wdrożenie systemu ERPSPACE w firmie ASM przyniosło wiele korzyści – od zwiększenia efektywności pracy, poprzez usprawnienie wielu procesów biznesowych, aż po podniesienie jakości obsługi klienta. Dzięki temu, firma mogła skoncentrować się na swojej głównej działalności – przeprowadzania badań rynkowych, wykorzystując pełen potencjał zgromadzonych danych.

ERPSPACE Sp. z o.o.

ul. Widok 11
62-070 Dąbrówka / Poznań
KRS: 0000903996
NIP: 7773374580
REGON: 389065653
erpspace@erpspace.io